Skip to content

**限時優惠**

而家有朋友推薦優惠啦!如果你已經係我哋嘅學生,而家就係你表達友情嘅機會。只需要推薦你嘅朋友嚟我哋嘅舞蹈課程,你同埋你嘅朋友都可以享受到超值優惠。當你嘅朋友報名嗰陣提及你嘅名字,你就會得兩堂免費課,而你嘅朋友亦都會有折扣優惠。呢個係一個雙贏嘅機會,一齊享受舞蹈樂趣同埋學習。快啲參加我哋嘅朋友推薦優惠活動,一齊為你嘅細路創造美好嘅舞蹈回憶啦!

1. 推薦朋友 (須為新學生)參加本學院兒童舞蹈課程 (最少報讀三個月或以上);
2. 推薦人朋友試堂時需向我們提供推薦人的聯絡資料 (學生全名、電郵及聯絡電話);
3. 確認推薦人朋友成功報名參加課程後,我們將送出相關的確認電子郵件;
4. 推薦人可獲下一學期學費折扣優惠;
5. 推薦人朋友可於報讀時即時獲得HK$400(爵士舞,芭蕾舞,拉丁舞,幼兒課程) 或HK$200 (KPOP) 的新生服裝優惠;
6. 本學院保留優惠之決定權;優惠不能與其他優惠同時使用。

<↓選擇年齡↓>

課程資訊

學前及幼兒舞蹈證書課程

學前及幼兒證書課程

適合年齡: 2歲 -5.5歲

Kid Jazz 兒童爵士舞

兒童爵士舞證書課程

適合年齡: 5歲或以上

兒童拉丁舞證書課程

適合年齡: 5歲或以上

K-pop 韓風舞動課程

兒童KPOP課程

適合年齡: 5歲或以上